Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก

ประวัติผู้อำนวยการฯ...

คุยกับศูนย์ระบบเสริมความมั่นคง.....

ข่าวประกวดราคา..

สิทธิผู้ต้องขัง..

การขอพระราชทานอภัยโทษ..

เมนูการศึกษาทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

กิจกรรม..

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ห้องสมุดพระราชทาน

วีดีโอคอนเฟอเรนท์..

หนังสือหมู่เวียน..

วารสารราชทัณฑ์

สืบค้นหนังสือ

ตรวจลอตเตอรี่ คลิกที่นี่..

ศูนย์ระบบเสริมความมั่นคง

ดาวรุ่งมุ่งเเชมป์โลก

 

ประวัติความเป็นมา....

จดหมายเหตุฯ....

ทำเนียบผู้บริหาร....

ส่วนปกครองผู้ต้องขัง...

ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง....

ส่วนบริหารทั่วไป....

ส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง..

ส่วนทัณฑปฏิบัติ....

สถานพยาบาล...คลิก

ศูนย์ระบบเสริมความมั่นคง..คลิก

ฝ่ายการศึกษา...คลิก

สมานฉันท์...คลิก

สารพัดลิงค์

สารพัดลิงค์...คลิก

กระแสพระราชดำรัสฯ...

พ.ร.บ.ราชทัณฑ์....

พ.ร.บ.ข่าวสาร....

E-learning...คลิก

ข่าวกองการเจ้าหน้าที่.คลิก

เรือนจำ/ทัณฑสถาน.คลิก

 

แข่งกีฬา..

 

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเยี่ยมชมทัณฑสถานฯ .............ดูเพิ่มเติมคลิก

จัดแข่งกีฬา...

 

พักโทษในกรณีพิเศษ...............ดูเพิ่มเติมคลิก

แข่งกีฬา..

 

จัดทำแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ .............ดูเพิ่มเติมคลิก

วันเด็กแ...

 

โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่...............ดูเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมวันมาฆบูชา

 

กิจกรรมวันมาฆบูชา .............ดูเพิ่มเติมคลิก

จัดแข่งกีฬา...

 

ฝ่ายปกครองแดน 8 จัดแข่งกีฬาภายใน...............ดูเพิ่มเติมคลิก

แข่งกีฬา..

 

จัดกิจกรรมแข่งกีฬาและแสดงดนตรีของผู้ต้องขังแดน 10 .............ดูเพิ่มเติมคลิก

วันเด็กแ...

 

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรก...............ดูเพิ่มเติมคลิก

คาราโอเกะสัญจร..

 

โครงการคาราโอเกะบำบัดยาเสพติดผู้ต้องขัง................ดูเพิ่มเติมคลิก

จู่โจมตรวจค้น....

 

จู่โจมเทศกาลปีใหม่(28 ธ.ค.56) .............ดูเพิ่มเติมคลิก

จู่โจมตรวจ....

 

จู่โจมเทศกาลปีใหม่( 27 ธ.ค. 56) ...............ดูเพิ่มเติมคลิก

แดน ๔ นำร่องแดนสีขาว................ดูเพิ่มเติมคลิก

กีฬาผู้ต้องขัง..

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจัดแข่งตะกร้อ(23-27 ธ.ค. 56)............ดูเพิ่มเติมคลิก

ทำบุญขึ้นปีใหม่..

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางทำบุญปีใหม่(27 ธันวาคม 2556.).........ดูเพิ่มเติมคลิก

พิธีโอนตัว..

 

พิธีการโอนตัวผู้ต้องขังชาวแคนนาดา .......ดูเพิมเติมคลิก

พิธีวันรัฐธรรมนูญ..

 

อบรมผู้ต้องขังวันรัฐธรรมนูญ.......ดูเพิ่มเติมคลิก

พิธีถวายสัตย์...

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ......ดูเพิ่มเติมคลิก

พิธีถวายอาลัย...

 

ถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวรฯ.. ..ดูเพิ่มเติมคลิก

เตรียมพร้อมก่อนปล่อย..

 

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย.....ดูเพิ่มเติมคลิก

ทูบีนัมเบอร์วัน

 

โครงการ TO BE NUMBER ONE ......ดูเพิ่มเติมคลิก

พิธีมอบหนังสือ..

 

กลุ่ม K/LAND Club มอบหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา......ดูเพิ่มเติมคลิก

วันปิยมหาราช..

 

กิจกรรมวันปิยมหาราช.....ดูเพิ่มเติมคลิก

วันสถาปนากรมราชทัณฑ...

 

นายคงกริช พรคงธวัช รับรางวัลในวันสถาปนากรมราชทัณฑ์....ดูเพิ่มเติมคลิก

ประชุมสัญจร..

 

จำนวนเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง  ..ดูเพิ่มเติมคลิก

ลูกเสือสามัญ..

 

โครงการฝึกอบรมวิชาลูกเสือวิสามัญ....ดูเพิ่มเติมคลิก

ซ้อมแผน....

 

การซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับเหตุร้าย .....ดูเพิ่มเติมคลิก

ประชุมมอบนโยบาย

 

นายคงกริช พรคงธวัช มอบนโยบายการปฏิบัติงาน.....ดูเพิ่มเติมคลิก

อันเชิญพระประธาน

 

พิธีประดิษฐานพระประธานประจำแดน 3 .....ดูเพิ่มเติมคลิก

แดนสามัคคีเกมส์

 

กีฬาสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ 10.....ดูเพิ่มเติมคลิก

ฉีดวัคซีน

 

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่.  ....ดูเพิ่มเติมคลิก

อบรมปล่อยแถวก่อนเข้าเวรฯ...

 

นายคงกริช พรคงธวัช เข้าอบรมเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน....ดูเพิ่มเติมคลิก

โครงการเอดส์...

 

โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านโรคเอดส์รอบ SSF ปีที่ ๒ ....ดูเพิ่มเติมคลิก

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ...

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางรับรางวัล จากนายกรัฐมนตรี.....ดูเพิ่มเติมคลิก

ประชุมคณะกรรมการป้องกันยาเสพติดฯ...

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใน...ดูเพิ่มเติมคลิก

สมานฉัทน์ครอบครัวชุมชนฯ..

 

โครงการสมานฉันท์ผู้ต้องขังกับครอบครัวในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง....ดูเพิ่มเติมคลิก

สมานฉันท์...

 

โครงการสมานฉันท์ผู้ต้องขังกับสังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด....ดูเพิ่มเติมคลิก

 


หางานทำที่นี่...

ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้าดู....คลิก
ยธ. พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา....คลิก
ข่าวการเมือง
ข่าวอาชญากรรม
ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวบันเทิง
ข่าวบันเทิงต่างประเทศ
ข่าวกีฬา  Web Master Narupol Thongmunkong
Central Correctional Institution For Drug Addicts
33/2 Ladyao Ngamwongwan road Jatujak Bangkok 10900
Tel...... 081-4215448
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์ นฤพล ทองมั่นคง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 โทรฯ...... 081-4215448.....soonrabob@bumbadglang.com
up date
March 17, 2014


ประวัติผู้อำนวยการฯ

นายคงกริช พรคงธวัช  
1 พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน
ผู้่อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

จดหมายถึงผู้อำนวยการพบผู้อำนวยการ..คลิกที่นี่...

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

  Web Design Factory

กรมราชทัณฑ์

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปปช.

รมพัฒนาฝีมือเเรงงาน

ราชทัณฑ์พอเพียง

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

สหกรณ์กรมราชทัณฑ์

ห้องสมุดราชทัณฑ์...

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ