Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก

ประวัติผู้อำนวยการฯ...

คุยกับศูนย์ระบบเสริมความมั่นคง.....

ข่าวประกวดราคา..

สิทธิผู้ต้องขัง..

การขอพระราชทานอภัยโทษ..

เมนูการศึกษาทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

กิจกรรม..

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ห้องสมุดพระราชทาน

วีดีโอคอนเฟอเรนท์..

หนังสือหมู่เวียน..

วารสารราชทัณฑ์

สืบค้นหนังสือ

ตรวจลอตเตอรี่ คลิกที่นี่..

ศูนย์ระบบเสริมความมั่นคง

ดาวรุ่งมุ่งเเชมป์โลก

 

ประวัติความเป็นมา....

จดหมายเหตุฯ....

ทำเนียบผู้บริหาร....

ส่วนปกครองผู้ต้องขัง...

ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง....

ส่วนบริหารทั่วไป....

ส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง..

ส่วนทัณฑปฏิบัติ....

สถานพยาบาล...คลิก

ศูนย์ระบบเสริมความมั่นคง..คลิก

ฝ่ายการศึกษา...คลิก

สมานฉันท์...คลิก

สารพัดลิงค์

สารพัดลิงค์...คลิก

กระแสพระราชดำรัสฯ...

พ.ร.บ.ราชทัณฑ์....

พ.ร.บ.ข่าวสาร....

E-learning...คลิก

ข่าวกองการเจ้าหน้าที่.คลิก

เรือนจำ/ทัณฑสถาน.คลิก

 

ศึกษาดูงาน...

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม.......ดูเพิ่มเติมคลิก

งานวันเด็ก

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2558..........ดูเพิ่มเติมคลิก

แข่งตะกร้อ...

 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์จัดแข่งตะกร้อ และจัดการประกวดเต้น.......ดูเพิ่มเติมคลิก

'งานผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

 

งานนิทรรศการ 100ทิศผลิตภัณฑ์ ร้อยราชทัณฑ์สร้างสรรค์คนดี..........ดูเพิ่มเติมคลิก

วันรัฐธรรมนูญ...

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจัดงานวันรัฐธรรมนูญภายใต้ระบอบประชาธิปไตย.......ดูเพิ่มเติมคลิก

วันพ่อแห่งชาติ..

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน..........ดูเพิ่มเติมคลิก

โอนย้ายผู้ต้องขัง...

 

พิธีการโอนตัวผู้ต้องขังสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน..............ดูเพิ่มเติมคลิก

ประดิษฐานพระพุทธรูป..

 

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชีภายในวิหารแก้ว..............ดูเพิ่มเติมคลิก

วันสถาปนากรมราชทัณฑ์...

 

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนากรมราชทัณฑ์..............ดูเพิ่มเติมคลิก

โครงการปฏิญาณตน..

 

โครงการถวายสัตย์ปฎิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้าม..............ดูเพิ่มเติมคลิก

ตักบาตรวันออกพรรษา...

 

กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา..............ดูเพิ่มเติมคลิก

พุทธมามกะ..

 

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ แดน 6..............ดูเพิ่มเติมคลิก

ป้องกันและระงับเหตุร้าย...

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้าย..............ดูเพิ่มเติมคลิก

พุทธมามกะ..

 

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ แดน 8..............ดูเพิ่มเติมคลิก

TO BE NO.1...

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจัดอบรมค่าย TO BE NUMBER ONE............ดูเพิ่มเติมคลิก

พุทธมามกะ..

 

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ แดน 10..............ดูเพิ่มเติมคลิก

จู่โจมแดน4...

 

จู่โจมตรวจค้นแดน 4............ดูเพิ่มเติมคลิก

วันแม่..

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ..............ดูเพิ่มเติมคลิก

ตักบาตร...

 

กิจกรรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน............ดูเพิ่มเติมคลิก

คืนความสุข...

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางร่วมสนับสนุนกิจกรรม"คืนความสุขให้ชาวจตุจักร"ครั้งที่2............ดูเพิ่มเติมคลิก

จู่โจม..

 

จู่โจมตรวจค้นแดน 8 และแดน 9..............ดูเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา...

 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา...............ดูเพิ่มเติมคลิก

ลูกเสือ..

 

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) "คุณคือคนสำคัญ"..............ดูเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมคืนความสุข...

 

กิจกรรมคืนความสุขให้ชาวจตุจักร...............ดูเพิ่มเติมคลิก

จู่โจม..

 

การจู่โจมตรวจค้นทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง..............ดูเพิ่มเติมคลิก

โอนตัวผู้ต้องขัง...

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจัดให้มีการโอนตัวผู้ต้องขังต่างชาติ...............ดูเพิ่มเติมคลิก

วินัยสัญจร..

 

โครงการวินัยสัญจร...............ดูเพิ่มเติมคลิก

สมานฉันท์...

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจัดทำโครงการสมานฉันท์ผู้ต้องขังกับครอบครัว ...............ดูเพิ่มเติมคลิก

สรภัญญะ..

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งประกวดสรภัญญะ...........ดูเพิ่มเติมคลิก

โครงการลดขยะ...

 

โครงการลดขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม...............ดูเพิ่มเติมคลิก

วันวิสาขบูชา..

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา.............ดูเพิ่มเติมคลิก

วันพืชมงคล...

 

ฝ่ายปกครองแดน1 จัดกิจกรรมวันพืชมงคล...............ดูเพิ่มเติมคลิก

วันฉัตรมงคล..

 

กิจกรรมวันฉัตรมงคล .............ดูเพิ่มเติมคลิก

โครงการ...

 

โครงการให้ความรู้ด้านทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง...............ดูเพิ่มเติมคลิก

สงกรานต์..

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจัดกิจกรรมวันสงกรานต์.............ดูเพิ่มเติมคลิก

อบรมอัคคีเพลิง...

 

อบรมการป้องกันอัคคีเพลิง...............ดูเพิ่มเติมคลิก

วันจักรี..

 

ฝ่ายปกครองแดน1 จัดงานวันจักรี .............ดูเพิ่มเติมคลิก

ตักบาตร...

 

กิจกรรมทำบุตรตักบาตรประจำเดือน...............ดูเพิ่มเติมคลิก

คณะกาชาด..

 

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเยี่ยมชมทัณฑสถานฯ .............ดูเพิ่มเติมคลิก

พักโทษ...

 

พักโทษในกรณีพิเศษ...............ดูเพิ่มเติมคลิก

แผนป้องกัน..

 

จัดทำแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ .............ดูเพิ่มเติมคลิก

วันเด็กแ...

 

โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่...............ดูเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมวันมาฆบูชา

 

กิจกรรมวันมาฆบูชา .............ดูเพิ่มเติมคลิก

จัดแข่งกีฬา...

 

ฝ่ายปกครองแดน 8 จัดแข่งกีฬาภายใน...............ดูเพิ่มเติมคลิก

แข่งกีฬา..

 

จัดกิจกรรมแข่งกีฬาและแสดงดนตรีของผู้ต้องขังแดน 10 .............ดูเพิ่มเติมคลิก

วันเด็กแ...

 

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรก...............ดูเพิ่มเติมคลิก

คาราโอเกะสัญจร..

 

โครงการคาราโอเกะบำบัดยาเสพติดผู้ต้องขัง................ดูเพิ่มเติมคลิก

จู่โจมตรวจค้น....

 

จู่โจมเทศกาลปีใหม่(28 ธ.ค.56) .............ดูเพิ่มเติมคลิก

จู่โจมตรวจ....

 

จู่โจมเทศกาลปีใหม่( 27 ธ.ค. 56) ...............ดูเพิ่มเติมคลิก

แดน ๔ นำร่องแดนสีขาว................ดูเพิ่มเติมคลิก

กีฬาผู้ต้องขัง..

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจัดแข่งตะกร้อ(23-27 ธ.ค. 56)............ดูเพิ่มเติมคลิก

ทำบุญขึ้นปีใหม่..

 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางทำบุญปีใหม่(27 ธันวาคม 2556.).........ดูเพิ่มเติมคลิก

พิธีโอนตัว..

 

พิธีการโอนตัวผู้ต้องขังชาวแคนนาดา .......ดูเพิมเติมคลิก

พิธีวันรัฐธรรมนูญ..

 

อบรมผู้ต้องขังวันรัฐธรรมนูญ.......ดูเพิ่มเติมคลิก

พิธีถวายสัตย์...

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ......ดูเพิ่มเติมคลิก

พิธีถวายอาลัย...

 

ถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวรฯ.. ..ดูเพิ่มเติมคลิก

 


หางานทำที่นี่...

ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้าดู....คลิก
ยธ. พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา....คลิก
ข่าวการเมือง
ข่าวอาชญากรรม
ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวบันเทิง
ข่าวบันเทิงต่างประเทศ
ข่าวกีฬา  Web Master Narupol Thongmunkong
Central Correctional Institution For Drug Addicts
33/2 Ladyao Ngamwongwan road Jatujak Bangkok 10900
Tel...... 081-4215448
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์ นฤพล ทองมั่นคง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 โทรฯ...... 081-4215448.....soonrabob@bumbadglang.com
up date
May 15, 2014


ประวัติผู้อำนวยการฯ

นายคงกริช พรคงธวัช  
1 พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน
ผู้่อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

จดหมายถึงผู้อำนวยการพบผู้อำนวยการ..คลิกที่นี่...

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

  Web Design Factory

กรมราชทัณฑ์

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปปช.

รมพัฒนาฝีมือเเรงงาน

ราชทัณฑ์พอเพียง

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

สหกรณ์กรมราชทัณฑ์

ห้องสมุดราชทัณฑ์...

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ