กลับหน้าแรก ประวัติผู้อวยการ ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์การเรียน  
สมานฉันท์
มีปัญหาปรึกษาราชทัณฑ์ กิจการภายใน   ข่าวประกวดราคา

 

 
กลับหน้าแรก
     
 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในทัณฑสถานฯเพื่อติดตามประเมินผลการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและโทรศัพท์มือถือในทัณฑสถานฯครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ.ห้องประชุมทัณฑสถานฯ

 

 
 
.................................................................................................................................................