กลับหน้าแรก ประวัติผู้อวยการ ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์การเรียน  
สมานฉันท์
มีปัญหาปรึกษาราชทัณฑ์ กิจการภายใน   ข่าวประกวดราคา

 

 
 
     
  ส่วนทัณฑปฏิบัติ

 มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบหมายศาล จัดทำทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง การเลื่อนชั้น การย้าย การโอนตัว การลดจำนวนวันต้องโทษจำคุก การพักการลงโทษ การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง

 
 

  

 

 

 

 

 

นายไพฑูรย์ วิเศษศิริ

ผู้อำนวยการส่วนทัณฑปฏิบัติ

 

 

นายทวีศักดิ์ คชาอนันต์

หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ

นางสาวยุพา บุญเกิน

หัวหน้าฝ่ายจำเเนกลักษณะผู้ต้องขัง

นายประสบโชค สมบูรณ์สุข

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติ

 

 

  
 
.................................................................................................................................................