กลับหน้าแรก ประวัติผู้อวยการ ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์การเรียน  
สมานฉันท์
มีปัญหาปรึกษาราชทัณฑ์ กิจการภายใน   ข่าวประกวดราคา
 
 
     
 

ส่วนสวัสดิการผู้ต้องขังมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ผู้ต้องขัง จัดเลี้ยงอาหาร

ด้านเงินฝาก ด้านการเยี่ยมญาติ ร้านค้าสงเคราะห์ การนันทนาการ และการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขัง

 
 

 

นายบุญสืบ กิจสนิท

ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง

 

  นายธวัชชัย   รัตนมณี  

  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง

    นายสุรพล    เพชรพูล 
    หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  

 นางสาวณภัทร  แดงจันทร์แก้ว
   หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 
 
.................................................................................................................................................