Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กลับหน้าแรก

  กลับหน้าแรก ประวัติผู้อวยการ ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์การเรียน  
สมานฉันท์
มีปัญหาปรึกษาราชทัณฑ์ กิจการภายใน   ข่าวประกวดราคา
     
     
 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง  มีภารกิจในการด้านการควบคุมผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดให้โทษ ทั้งประเภทจำหน่าย ครอบครอง ผู้ร้ายรายสำคัญซึ่งมีปริมาณของกลางมาก  กำหนดโทษสูง  ที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษและมีกำหนดโทษสูงสุดถึงตลอดชีวิต  โดย ณ  วันที่ 24 กันยายน  2556 มีจำนวนผู้ต้องขังกว่า 7,587    คน  ซึ่งจากสภาพปัจจุบันที่จำนวนผู้ต้องขังเกินอัตราความจุของทัณฑสถานฯ  แต่จำนวนเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย  อัตราการการควบคุมของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง 1  ต่อ 70 -80 คน  ทำให้เจ้าหน้าที่มีความเครียดต่อการปฏิบัติงาน  ประกอบกับปัญหาการแพร่ระบาดของสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่เรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ  ยังมีสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ   ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะจิตใจ และขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่  
ดังนั้น  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสัญจรนอกสถานที่  ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเเวนชั่น99 ถ. กำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน | แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร  

 ในวันอังคารที่ 24 กันยายน  2556 เวลา  18.00 น. เพื่อที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานฯ จักได้นำนโยบายและข้อสั่งการต่างๆ  แจ้งให้ข้าราชการได้รับทราบและถือปฏิบัติ  รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ต่อไป พร้อมนี้ได้มอบของขวัญ ที่ระลึกสำหรับข้าราชการที่เกษียณ ในปีนี้ด้วย

  
 
.................................................................................................................................................